dusko_minic11

др Душко Минић

редовни професор

Биографија

Проф. др Душко Минић, рођен је 26. новембра 1965. год. у Приштини. Дипломирао је на одсеку Металургија на Рударско-металуршком факултету у Косовској Митровици, а магистрирао 1997. године из области Екстрактивна металургија на Техничком факултету у Бору.

Тренутно је професор на катедри за технолошко инжењерство на Факултету техничких наука у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију из области Металургија одбранио је 2002. године на Техничком факултету у Бору.

Године 2013. изабран је у звање редовног професора на Катедри за технологију Факултета техничких наука у Косовској Митровици.

  • 1993: Дипломске студије, Рударско-металуршки факултет у Косовској Митровици.
  • 1997: Постдипломске (магистарске) студије, Технички факултет у Бору.
  • 2002: Докторска дисертација, Технички факултет у Бору.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН Косовска Митровица.

Области интересовања

Материјали
Карактеризација материјала
Сагоревање и индустријске пећи

Контакт

Број телефона:
(+381) 28/425-320

Email:

dusko.minic@pr.ac.rs