jelena_djokic1

др Јелена Ђокић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Јелена Ђокић, рођен је 07.05.1964. год. у Косовској Митровици. Рударско-металуршки факултет у Косовској Митровици завршила је 1990. године. Последипломске студије завршила је на Техничко-металуршком факултету у Бору, где је 2008. године одбранила магистарски рад под називом „Хидрометалуршки поступак рециклаже Ni-Cd акумулатора“.

Тренутно је професор на катедри за заштиту животне средине и заштите на раду на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију одбранила је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2012. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1990: Дипломске студије, Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица
  • 2008: Постдипломске (магистарске) студије, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2012: Докторска дисертација, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Међупродукти
Рециклажа и чисте технологије

Контакт

Број телефона:

Email:
jelena.djokic@pr.ac.rs