Jordan

др Јордан Радосављевић

редовни професор

Биографија

Проф. др Јордан Радосављевић, рођен је 23. септебра 1973. год. у Косовској Митровици.. Дипломирао је на енергетском одсеку Електротехничког факултета у Приштини 1998. године, а магистрирао 2003. године из области анализе електроенергетских система на Електротехничком факултету у Београду.

Тренутно је професор на катедри за електроенергетику на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију из области анализе дистрибутивних мрежа одбранио је 2009. године на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

Децембра месеца 1998. године запослио се на Електротехничком факултету у Приштини као асистент-приправник, а 2004. године је изабран у звање асистента на Факултету техничких наука у Косовској Митровици. Године 2010. изабран је у звање доцента, а 2015. године у звање ванредног професора на Катедри за електроенергетику Факултета техничких наука у Косовској Митровици.

  • 1998: Дипломске студије, Електротехнички факултет у Приштини
  • 2003: Постдипломске (магистарске) студије, Електротехнички факултет у Београду
  • 2009: Докторска дисертација, Факултет техничких наука у Косовској Митровици
  • 2012 – тренутно: Продекан, ФТН Косовска Митровица.

Области интересовања

Анализа преносних и дистрибутивних мрежа
Примена оптимизационих метода у електроенергетици
Обновљиви извори енергије
Mикро мреже

Контакт

Број телефона:
(+381) 28/425-320

Email:
jordan.radosavljevic@pr.ac.rs