kemal_tahirbegovic11

др Кемал Тахирбеговић

редовни професор

Биографија

Проф. др Кемал Тахирбеговић, рођен је 20.04.1952. год. у Новом Пазару. Машински факултет Универзитета у Београду завршио је 1978. године. Последипломске студије завршио је на Машинском факултету у Београду, где је 1983. године одбранио магистарски рад под називом „Прилог проучавању развоја метода рекуперације енергије у неким системима гас-чврста фаза“.

Тренутно ради као професор на катедри за термотехнику и термоенергетику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог математичком моделирању и експерименталној верификацији темичких прорачуна тунелских пећи у цигларској индустрији” одбранио је на Машинском факултету у Приштини 1995. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2008. године.

  • 1978: Машински факултет, Београд
  • 1983: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Београд.
  • 1995: Докторска дисертација, Машински факултет, Приштина.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Термотехника
Термоенергетика са термодинамиком

Контакт

Број телефона:

Email:
kemal.tahirbegovic@pr.ac.rs