ljubinka_drazevic1

др Љубинка Дражевић

доцент

Биографија

Доц. др Љубинка Дражевић, рођенa је 01. 04. 1957. год. у Гојбуљи. Рударско-металуршки факултет у Косовској Митровици завршила је 1986. године. Последипломске студије завршила је 1996. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду, где је одбранила магистарски рад под називом „Осмотски коефицијенти и коефицијенти активности засићеног раствора у систему H2O-KCl-K2SO4“.

Тренутно је професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Загађење тешким металима у алувиону реке Ибар у северном делу Косова и Метохије” одбранила је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2009. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1986: Дипломске студије, Природно-математички факултет, Приштина
  • 1996: Постдипломске (магистарске) студије, Технолошко-металуршки факултет, Београд.
  • 2009: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Технологија воде
Загађење животне средине тешким металима
Чисте технологије
Основи управљања квалитетом

Контакт

Број телефона:

Email:
ljubinka.drazevic@pr.ac.rs