20190309_180600 (1)

Проф. др Љубинко Савић

редовни професор

Биографија

Проф. др Љубинко Савић, рођен је 27.11.1956. год. у Лепосавићу. Рударско-металуршки факултет у Косовској Митровици завршио је 1982. године. Последипломске студије завршио је на Рударско-геолошком факултету у Београду, где је 1990. године одбранио магистарски рад под називом „Утицај најважнијих параметара длета код ударног бушења на брзину израде бушотине за услове рудника Жута Прлина“.

Тренутно ради као професор на катедри за рударство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Утицај техничких параметара на брзину ударног бушења у различитим стенским срединама” одбранио је на Рударско-геолошком факултету у Београду 1993. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2004. године.

  • 1982: Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица
  • 1990: Постдипломске (магистарске) студије, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  • 1993: Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Бушење у чврстим стенским срединама
Површинско и подземно откопавање лежишта минералних сировина
Израда подземних просторија

Контакт

Број телефона:

Email:
ljubinko.savic@pr.ac.rs