milan_barac1

др Милан Бараћ

редовни професор

Биографија

Проф. др Милан Бараћ, рођен је 01.11.1949. год. у Лепосавићу. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду завршио је 1979. године. Последипломске студије завршио је на Технолошко-металуршком факултету у Београду, где је 1986. године одбранио магистарски рад под називом „Ефикасност издвајања прашине у врећастим филтрима у зависности од радних параметара у топионици олова“.

Тренутно ради као професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Израда модела уштеде топлотне енергије у металургији олова Трепча” одбранио је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 1998. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2010. године.

  • 1979: Технолошко-металуршки факултет, Београд
  • 1986: Постдипломске (магистарске) студије, Технолошко-металуршки факултет, Београд.
  • 1998: Докторска дисертација, Технолошко-металуршки факултет, Београд.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Хемијско инжењерство
Енергетика у технолошко-металуршким процесима
Екологија
Пројектовање у хемијској индустрији
Технологија пречишћавања отпадних гасова

Контакт

Број телефона:

Email:
milan.barac@pr.ac.rs