milan_misic11

др Милан Мишић

доцент

Биографија

Доц. др Милан Мишић, рођен је 25.02.1966. год. у Косовској Митровици. Технички факултет у Приштини завршио је 1991. године. Последипломске студије завршио је на Машинском факултету у Крагујевцу, где је одбранио магистарски рад под називом „Реинжењеринг управљања технолошким процесима применом програмабилних логичких аутомата“.

Тренутно је професор на катедри за производно машинство на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Пројектовање флексибилних аутоматизованих система са аспекта унапређења квалитета процеса“ одбранио је на Машинском факултету у Крагујевцу, 2006. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1991: Дипломске студије, Технички факултет, Приштина
  • /: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Крагујевац.
  • 2006: Докторска дисертација, Машински факултет, Крагујевац.
  • 2010-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Аутоматизација производње

Контакт

Број телефона:

Email:
m.misic@vts-zvecan.edu.rs