mirsad_taric1

др Мирсад Тарић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Мирсад Тарић, рођен је 03.10.1959. год. у Сјеници. Грађевински факултет Универзитета у Приштини завршио је 1984. године. Последипломске студије завршио је на Грађевинском факултету у Скопљу, где је 1990. године одбранио магистарски рад под називом „Дискретан модел за анализу челичних носача у еластичној области“.

Тренутно ради као професор на катедри за грађевинско конструктерство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог прорачуна спрегнутих конструкција бетон-челични носач” одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици 2004. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1984: Грађевински факултет, Приштина
  • 1990: Постдипломске (магистарске) студије, Грађевински факултет, Скопље.
  • 2004: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Металне конструкције
Дрвене конструкције
Зидане конструкције

Контакт

Број телефона:

Email:
mirsad.taric@pr.ac.rs