nebojsa_arsic

др Небојша Арсић

редовни професор

Биографија

Проф. др Небојша Арсић, рођен 27.08.1960. год. у Приштини,  дипломирани је инжењер електротехнике, смер Енергетика. Технички факултет у Приштини уписао је 1978, а завршио 1983. године. Последипломске студије завршио је на Електротехничком факултету у Београду, где је 1989. године одбранио магистарски рад под називом „Апроксимативно уважавање фреквенцијски зависних параметара водова при брзим високофреквентим прелазним процесима“.

Тренутно је професор на катедри за електроенергетику на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Нумеричко и експериментално моделовање гасног троелектродног искришта одбранио је на Електротехничком факултету у Београду 1994. године.

Област научног интересовања укључује високонапонску испитну опрему, електротехничке материјале и обновљиве изворе електричне енергије.

Аутор и коаутор је више универзитетских уџбеника, научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2007. године.

  • 1978-1983: Дипломске студије, Технички факултет, Београд
  • 1989: Постдипломске (магистарске) студије,Електротехнички факултет, Београд.
  • 1994: Докторска дисертација, Електротехнички факултет, Београд.
  • 2011-тренутно: Декан, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Високонапонска испитна опрема
Електротехнички материјали
Обновљиви извори електричне енергије

Контакт

Број телефона:
(+381) 28/425-320

Email:
nebojsa.arsic@pr.ac.rs