nenad_jovanovic1

др Ненад Јовановић

редовни професор

Биографија

Проф. др Ненад Јовановић, рођен је 05.07.1970. год. у Приштини. Електротехнички факултет Универзитета у Приштини завршио је 1994. године. Последипломске студије завршио је на Електротехничком факултету у Београду, где је 2000. године одбранио магистарски рад под називом „Квазистатичко балансирање оптерећења за мултирачунаре“.

Тренутно ради као професор на катедри за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Моделовање дистрибуираних система у Јава програмском језику” одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици 2005. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1994: Електротехнички факултет, Приштина
  • 2000: Постдипломске (магистарске) студије, Електротехнички факултет, Београд.
  • 2005: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2010-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Рачунарство и информатика

Контакт

Број телефона:

Email:
nenad.jovanovic@pr.ac.rs