nikola_maricic11

др Никола Маричић

редовни професор

Биографија

Проф. др Никола Маричић, рођен је 03.децембра 1948. год. у Београду. Дипломирао је на на Машинском факултету у Београду на одсеку Машинско инжењерство 1974. године. Последипломске студије је завршио и одбранио магистарски рад под називом “Прорачун критичних брзина флатера авиона” на Машинском факултету у Београду 1981. године.

Тренутно ради као професор на катедри за механику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом “Прилози прорачуну критичних брзина флатера авиона” одбранио је 1989. год. на Машинском факултету, у Београду. Аутор и коаутор је на више научних радова публикованих у иностраним и домаћим научним часописима и саопштених на домаћим и интернационалним научним конференцијама.

    • 1974: Дипломске студије, Машински факултет, Београд.
    • 1981: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Београд.
    • 1989: Одбрана докторске дисертације, Машински факултет, Београд.

Области интересовања

Примењена механика
Механика флуида
Аероеластичност
Компјутерска механика флуида

Контакт

Број телефона:

Email:
nikola.maricic@pr.ac.rs