peredrag_lekic

др Предраг Лекић

редовни професор

Биографија

Проф. др Предраг Н. Лекић, рођен је 5. јануара 1960. год. у Приштини.Средњу школу Гимназију “Иво Лола Рибар” завршио је у Приштини 1977/78. године. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Приштини на одсеку Електроника и телекомуникације 1983. године. Прво запосење у ОВЦТЗ “Миладин Поповић” у Приштини септембра 1983.год., а марта 1984. год. прелази да ради на Електротехничком факултету у Приштини као асистент приправник.

Тренутно ради као професор на катедри за електронику и телекомуникације на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Постдипломске студије је завршио и одбранио магистарску тезу на Електронском факултету у Нишу 1995. године.

Докторирао је из области електронике 2003. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Аутор и коаутор је на више од 35 научних радова публикованих у иностраним и домаћим научним часописима и саопштених на домаћим и интернационалним научним конференцијама.

  • 1978-1983: Основне студије, ЕТФ, Приштина.
  • 1984-1995: Магистарске студије, Електронски факултет, Ниш.
  • 2003: Одбрана докторске дисертације, ФТН, Косовска Митровица.
  • 1984-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Дигитална обрада сигнала
Електроника
Телекомуникације
Рачунарска техника

Контакт

Број телефона:

Email:
predrag.lekic@pr.ac.rs