predrag_zivkovic1

др Предраг Живковић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Предраг Живковић, рођен је 24.08.1959. год. у Липљану. Дипломирао је на Машинском факултету у Приштини. Последипломске студије завршио је 1995. године на Машинском факултету у Београду, где је одбранио магистарски рад под називом „Oптимирање геометрије носача сателита планетарних преносника применом методе коначних елемената“.

Тренутно је професор на катедри за конструкције и механизацију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Истраживање губитака енергије и разарања делова планетарних преносника снаге“ одбранио је на Машинском факултету у Београду, 2006. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • /: Дипломске студије, Машински факултет, Приштина
  • 1995: Постдипломске (магистарске) студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2006: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Опште машинске конструкције

Контакт

Број телефона:

Email:
predrag.zivkovic@pr.ac.rs