sasa_statkic1

др Саша Штаткић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Саша Штаткић, рођен је 13.10.1967. год. у Призрену. Електротехнички факултет у Приштини завршио је 1992. године. Последипломске студије завршио је на Електротехничком факултету у Београду, где је 1997. године одбранио магистарски рад под називом „Векторско управљање асинхроним мотором у погонима са изнадмодулационим режимима инвертора“.

Тренутно је професор на катедри за електроенергетику на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Вишемоторни регулисани електрични погон са променљивом структуром механичке спреге“ одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици 2011. године.

Аутор и коаутор је више универзитетских уџбеника, научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1992: Дипломске студије, Технички факултет, Приштина
  • 1997: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Београд.
  • 2011: Докторска дисертација, Машински факултет, Београд.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Електроенергетика
Електромоторни погони и енергетски претварачи
Регулисани елетромоторни погони
Управљање системима

Контакт

Број телефона:

Email:
sasa.statkic@pr.ac.rs