slavica_cvetkovic1

др Славица Цветковић

редовни професор

Биографија

Проф. др Славица Цветковић, рођена је 10.02.1955. год. у Нишу. Машински факултет Универзитета у Нишу завршила је 1979. године. Последипломске студије завршила је на Машинском факултету у Нишу, где је 1990. године одбранила магистарски рад под називом „База података о стругарским алатима и њихов избор помоћу рачунара“.

Тренутно ради као професор на катедри за производно машинство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Развој концепта управљања са аспекта флексибилности за домаћу индустрију прераде метала” одбранила је на Машинском факултету у Косовској Митровици 1999. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабрана је 2011. године.

  • 1979: Машински факултет, Ниш
  • 1990: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Ниш.
  • 1999: Докторска дисертација, Машински факултет, Косовска Митровица.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Развој и пројектовање технолошких и логистичких система
Вишекритеријумско одлучивање
Симулације
Теорија система ризика

Контакт

Број телефона:

Email:
slavica.cvetkovic@pr.ac.rs