IMG-813c61e227e7b0c405f0fa76ecc26c64-V

др Срђан Јовић

в.д. декана, редовни професор

Биографија

Проф. др Срђан Јовић, рођен је 14. септембра 1968. године у Приштини. Дипломирао је на одсеку Производно машинство на Машинском факултету у Приштини, а магистрирао 2009. године на Катедри за Механику Факултета техничких наука у Косовској Митровици– одсек Машинство.

Тренутно је в.д. декана на Факултету техничких наука у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију на Катедри за механику одбранио је 2010. године на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

У 1994. години запослио се на Машинском факултету у Приштини као асистент-приправник, а 2010. године је изабран у звање асистента на Факултету техничких наука у Косовској Митровици. Године 2011. изабран је у звање доцента, а 2016. године у звање ванредног професора на Катедри за механику Факултета техничких наука у Косовској Митровици. У својој биографији посебно се истиче преко 60 радова на SCI листи, као и Истакнута монографија националног значаја М41.

  • 1993: Дипломске студије, Машински факултет, Приштина.
  • 2009: Постдипломске (магистарске) студије, ФТН Косовска Митровица.
  • 2010: Докторска дисертација, ФТН Косовска Митровица.
  • 2012-2022: Продекан, ФТН Косовска Митровица.
  • 2022-тренутно: в.д. декана, ФТН Косовска Митровица.

Области интересовања

Механика
Теорија осцилација
Динамика виброударних система
Динамика возила
Бука и вибрације
Апликативни софтвери у инжењерству

Контакт

Број телефона:
(+381) 28/425-320

Email:

srdjan.jovic@pr.ac.rs