tomislav_todic11

др Томислав Тодић

редовни професор

Биографија

Проф. др Томислав Тодић, рођен 09.11.1949. год. у Приштини. Машински факултет Универзитета у Приштини завршио је 1973. године. Последипломске студије завршио је на Машинском факултету у Скопљу, где је 1984. године одбранио магистарски рад под називом „Концепција производно – информационог система фабрике Енергоинвест – ФЕП у Приштини и развој подсистема за израду планске цене и трошкова“.

Тренутно ради као професор на катедри за производно машинство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог истраживању утицајних фактора на квалитет и изглед просечене површине добијене поступком просецања и пробијања у функцији постојаности алата” одбранио је на Машинском факултету у Приштини 1988. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2011. године.

  • 1973: Машински факултет, Приштина
  • 1984: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Скопље.
  • 1988: Докторска дисертација, Машински факултет, Приштина.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Производно машинство
Обрада деформисањем

Контакт

Број телефона:

Email:
tomislav.todic@pr.ac.rs