zarkom1

др Жарко Милкић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Жарко Милкић, рођен је 02.октобра 1956. год. у Липљану. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Приштини на одсеку Електротехника 1981. године. 1982. год. почиње да ради на Електротехничком факултету у Приштини.

Тренутно ради као професор на катедри за електроенергетику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Постдипломске студије је завршио и одбранио магистарску тезу на Електротехничком факултету у Приштини 1995. године.

Докторирао је из области електроенергетике 2009. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Аутор и коаутор је на више научних радова публикованих у иностраним и домаћим научним часописима и саопштених на домаћим и интернационалним научним конференцијама.

  • 1981: Дипломске студије, ЕТФ, Приштина.
  • 1995: Постдипломске (магистарске) студије, ЕТФ, Приштина.
  • 2009: Одбрана докторске дисертације, ФТН, Косовска Митровица.
  • 1982-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Електроенергетика
Електричне машине

Контакт

Број телефона:

Email:
zarko.milkic@pr.ac.rs