zlatibor_lekic1

др Златибор Лекић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Златибор Лекић, рођен је 24.07.1951. год. у Приштини. Машински факултет Универзитета у Приштини завршио је 1976. године. Последипломске студије завршио је на Машинском факултету у Београду, где је 1983. године одбранио магистарски рад под називом „Савијање носача променљивог попречног пресека“.

Тренутно ради као професор на катедри за конструкције и механизацију на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Употребно техничке предности примене хидропреносника снаге у транспортним системима термоелектрана” одбранио је на Машинском факултету у Приштини 1997. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1976: Машински факултет, Приштина
  • 1983: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Београд.
  • 1997: Докторска дисертација, Машински факултет, Приштина.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Машинске конструкције
Механизација

Контакт

Број телефона:

Email:
zlatibor.lekic@pr.ac.rs