Руководилац финансијско-рачуноводствених послова -шеф службе за рачуноводствене послове

Мирославка Мишић Руководилац финансијско-рачуноводствених послова -шеф службе за рачуноводствене послове Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 114 Email: miroslavka.misic@pr.ac.rs

Финансијско-рачуноводствени аналитичар

Сања Вукићевић Финансијско-рачуноводствени аналитичар Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 114 Email: sanja.vukicevic@pr.ac.rs

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Драгана Михајловић Самостални финансијско- рачуноводствени сарадник Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 114 Email: dragana.mihajlovic@pr.ac.rs