Шеф службе за рачуноводствене послове

Мирославка Мишић шеф службе за рачуноводствене послове Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 114 Email: miroslavka.misic@pr.ac.rs

Референт ликвидатуре и набавке

Сања Вукићевић референт ликвидатуре и набавке Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 114 Email: sanja.vukicevic@pr.ac.rs

Драгана Михајловић контиста Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 114 Email: dragana.mihajlovic@pr.ac.rs