Редовни професор

Шеф катедре за технологију

Редовни професор

продекан за електротехничко и рачунарско инжењерство

Ванредни професор

Шеф катедре за електроенергетику

Редовни професор

продекан за машинско и индустријско инжењерство

Ванредни професор

Шеф катедре за математику и физику

Ванредни професор

Шеф катедре за пројектовање и урбанизам

Наставник страног језика

Шеф катедре за опште образовне предмете