Редовни професор

Ванредни професор

Шеф катедре за електроенергетику

Ванредни професор

Редовни професор

продекан за машинско и индустријско инжењерство

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Шеф катедре за математику и физику

Ванредни професор