Шеф студентске службе

Миливоје Џудовић шеф студентске службе Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 105 Email: milivoje.dzudovic@pr.ac.rs

Референт за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство, Инжењерство заштите животне средине

Мирјана Смикић референт за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство, Инжењерство заштите животне средине Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 105 Email: mirjana.smikic@pr.ac.rs

Референт за Електротехничко инжењерство и рачунарско инжењерство, Машинско инжењерство

Јасмина Јоксимовић референт за Електротехничко инжењерство и рачунарско инжењерство, Машинско инжењерство Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 105 Email: jasmina.joksimovic@pr.ac.rs

Референт за Архитектуру, Грађевинско инжењерство

Светлана Виторовић референт за Архитектуру, Грађевинско инжењерство Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 105 Email: svetlana.vitorovic@pr.ac.rs