Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - шеф службе за студентска питања

Миливоје Џудовић Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф службе за студентска питања Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 105 Email: milivoje.dzudovic@pr.ac.rs

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Мирјана Смикић Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 105 Email: mirjana.smikic@pr.ac.rs

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Јасмина Јоксимовић Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 105 Email: jasmina.joksimovic@pr.ac.rs

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Светлана Виторовић Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 105 Email: svetlana.vitorovic@pr.ac.rs