Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама –лаборант хемије и прехрамбеног инжењерства

Милена Дудић Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама –лаборант хемије и прехрамбеног инжењерства Контакт Телефон: / Email: /

Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама-лаборант за физику и физичка мерења у техници и електротехници

Горица Кораћ Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама-лаборант за физику и физичка мерења у техници и електротехници Контакт Телефон: / Email: gorica.korac@pr.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за грађевину, архитектуру и просторно планирање

Ивана Николић Самостални стручнотехнички сарадник за грађевину, архитектуру и просторно планирање Контакт Телефон: / Email: ivana.nikolic@ftn.pr.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама - лаборант за електротехнику

Владимир Максимовић Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама – лаборант за електротехнику Контакт Телефон: / Email: vladimir.maksimovic@pr.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама - лаборант за општу, неорганску и аналитичку хемију

Милан Илић Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама – лаборант за општу, неорганску и аналитичку хемију Контакт Телефон: / Email: milan.ilic@pr.ac.rs

Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду

Небојша Миладиновић Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду Контакт Телефон: / Email: nebojsa.miladinovic@pr.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за грађевину, архитектуру и просторно планирање

Милош Гвоздић Самостални стручнотехнички сарадник за грађевину, архитектуру и просторно планирање Контакт Телефон: / Email: milos.gvozdic@pr.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама - лаборант за електротехнику

Немања Мишић Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама – лаборант за електротехнику Контакт Телефон: / Email: nemanja.misic@pr.ac.rs

Софтвер инжењер

Марко Кујунџић Софтвер инжењер Контакт Телефон: / Email: marko.kujundzic@pr.ac.rs

Софтвер инжењер

Александар Лукић Софтвер инжењер Контакт Телефон: / Email: admin@ftn.pr.ac.rs