Лабораторија за хемијско инжењерство

Садржај •    Опште о лабораторији •    Опрема •    Особље лабораторије Опште о лабораторији Лабораторија за Хемијско инжењерство је организациона јединица катедре за Технолошко инежењерство. Служи за експериментални рад студената са Технолошког инжењерства и Инжењерства заштите животне средине. Као потврда успешног рада су многи радови који су излагани на студентским скуповима и конференцијама.  Успешни рад у…

Лабораторија за материјале

Садржај Опште о лабораторији Опрема Понуда услуга Научно истраживачки радови Особље лабораторије Опште о лабораторији Лабораторија за материјале се налази у склопу Технолошког инжeњерства, намењена је извођењу експерименталних вежби на предметима из уже научне области материјала. Поред ове намене лабораторија је отворена за сарадњу са кандидатима који су жељни истицања у науци о материјалама. Као…

Лабораторија за органску и аналитичку хемију

Лабораторија за органску и аналитичку хемију Садржај: • Опште о лабораторији • Опрема • Понуда услуга • Научно-истраживачки радови • Особље лабораторије • Хемијски магацин Опште о лабораторији Лабораторија за органску и аналитичку хемију постоји у оквиру студијских програма: Технологија и Инжењерство зажтите животне средине и заштите на раду. Намењена је извођењу експерименталних вежби на…