Жедни сте знања

Интересује вас индустријско инжењерство

Савладајте вештине из следећих научних области: Инжењерски материјали; Инжењерска графика; Софтвери у инжењерству; Производне технологије; Енергетска ефикасност у индустрији; Управљање квалитетом.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршену средњу четворогодишњу школу и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из математике у просторијама факултета.

УПИС