ШЕФ КАТЕДРЕ

др ВEЛИМИР ДУТИНА

редовни професор, шеф катедре


Др Велимир Дутина је рођен 03.05.1956. год. Стекао је звање редовног професора 2012. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Менаџмент и технологија грађења. На позицији Шефа Катедре за грађевински менаџмент налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Велимир Дутина

Редовни професор

Шеф катедре за грађевински менаџмент

др Драган Стевић

Ванредни професор

др Љубо Марковић

Ванредни професор

др Марјан Митић

Доцент

др Љиљана Анђелковић

Доцент

Миљан Ковачевић

Асистент