ШЕФ КАТЕДРЕ

др МИРСАД ТАРИЋ

ванредни професор, шеф катедре


Др Мирсад Тарић је рођен 03.10.1959. год. У звање ванредног професора изабран је 2012. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Металне конструкције. На позицији Шефа Катедре за грађевинско конструктерство налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Владимир Радојичић

Ванредни професор

др Александар М. Ристовски

Ванредни професор

Продекан за Aрхитектуру и Грађевинско инжењерство

др Мирсад Тарић

Ванредни професор

Шеф катедре за грађевинско конструктерство

др Ђурица Марковић

Доцент

др Рада Радуловић

Доцент

мр Владимир Станојевић

Асистент

мр Лидија Бабић

Асистент

Дејан Коблишка

Асистент

Манојле Крстић

Асистент

Иван Милојевић

Асистент