ШЕФ КАТЕДРЕ

др ЖАРКО МИЛКИЋ

ванредни професор, шеф катедре


Др Жарко Милкић је рођен 02.10.1956. год. Стекао је звање ванредног професора 2010. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Електроенергетика. На позицији Шефа Катедре за електроенергетику налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Небојша Арсић

Редовни професор

декан

др Мирољуб Јевтић

Редовни професор

др Александар Чукарић

Ванредни професор

др Дардан Климента

Редовни професор

др Јордан Радосављевић

Ванредни професор

продекан за електротехничко и рачунарско инжењерство

др Жарко Милкић

Ванредни професор

Шеф катедре за електроенергетику

др Саша Штаткић

Доцент

Бојан Перовић

Асистент

Милош Миловановић

Асистент