ШЕФ КАТЕДРЕ

др СМИЉКА МИЛИСАВЉЕВИЋ

ванредни професор, шеф катедре


Др Смиљка Милисављевић је рођена 27.08.1952. год. Стекла је звање ванредног професора 2012. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Oрганска хемија и биохемија. На позицији Шефа Катедре за заштиту животне средине и заштиту на раду налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Гордана Милентијевић

Редовни професор

др Смиљка Милисављевић

Ванредни професор

Шеф катедре за заштиту животне средине и заштиту на раду

др Јелена Ђокић

Доцент

др Данијела Илић Коматина

Доцент

др Ирма Дервишевић

Доцент

Др Наташа Елезовић

Доцент