ШЕФ КАТЕДРЕ

др ЗЛАТИБОР ЛЕКИЋ

ванредни професор, шеф катедре


Др Златибор Лекић је рођен 24.07.1951. год. Стекао је звање ванредног професора 2012. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Механизација и транспорт. На позицији Шефа Катедре за конструкције и механизацију налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Златибор Лекић

Ванредни професор

Шеф катедре за конструкције и механизацију

др Слободан Макрагић

Ванредни професор

др Предраг Живковић

Доцент

др Зоран Голубовић

Доцент

др Ивица Чамагић

Доцент