ШЕФ КАТЕДРЕ

др СЛОБОДАН МАКРАГИЋ

ванредни професор, шеф катедре


Др Слободан Макрагић је рођен 06.09.1955. год. Носи звање ванредног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Механизација и транспорт. На позицији Шефа Катедре за конструкције и механизацију налази се од 2017. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Слободан Макрагић

Ванредни професор

др Предраг Живковић

Доцент

др Зоран Голубовић

Доцент

др Ивица Чамагић

Доцент