ШЕФ КАТЕДРЕ

др ГОРДАНА ЈЕЛИЋ

ванредни професор, шеф катедре


Проф. др Гордана Јелић је рођена 14.04.1957. год. У звање ванредног професора изабрана је 2016. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Математика. На позицији Шефа Катедре за математику и физику налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Диана Долићанин Ђекић

Ванредни професор

др Гордана Јелић

Ванредни професор

Шеф катедре за математику и физику

др Милена Мајкић

Доцент

Надица Миленковић

Асистент