ШЕФ КАТЕДРЕ

др НИКОЛА МАРИЧИЋ

редовни професор, шеф катедре


Др Никола Маричић је рођен 03.12.1948. год. На позицији Шефа Катедре за механику налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Златибор Васић

Редовни професор

др Никола Маричић

Редовни професор

Шеф катедре за механику

др Срђан Јовић

Ванредни професор

продекан за машинско и индустријско инжењерство

мр Љубиша Гарић

Aсистент

Ђорђе Новковић

Асистент

Драган Чукановић

Асистент