ШЕФ KATЕДРЕ

др ЉИЉАНА САВИЋ

ванредни професор, шеф катедре


Проф. др Љиљана Савић је рођена 01.10.1960. год. У звање ванредног професора изабрана је 2016. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Економика и менаџмент. На позицији Шефа Катедре за опште образовне предмете налази се од 01.10.2015. год..

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Љиљана Савић

Ванредни професор

Шеф катедре за опште образовне предмете

Јелена Вукићевић

Наставник страног језика

Славица Савић

Наставник страног језика

Александар Ђокић

Асистент