ШЕФ КАТЕДРЕ

др ТОМИСЛАВ ТОДИЋ

редовни професор, шеф катедре


Др Томислав Тодић је рођен 09.11.1949. год. Стекао је звање редовног професора 2000. год. на Машинском факултету у Приштини, у научној области Производно машинство. На позицији Шефа Катедре за производно машинство налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Светозар Ђекић

Редовни професор

др Томислав Тодић

Редовни професор

Шеф катедре за производно машинство

др Драган Љамић

Редовни професор

др Славица Цветковић

Редовни професор

др Бранко Пејовић

Редовни професор

др Богдан Ћирковић

Ванредни професор

др Александар Тодић

Доцент