ШЕФ КАТЕДРЕ

др МИРКО ГРБИЋ

доцент, шеф катедре


Др Мирко Грбић је рођен 04.09.1959. год. У звање доцента изабран је 2013. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. На позицији Шефа Катедре за пројектовање и урбанизам налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Љубиша Фолић

Редовни професор

мр Звонко Павличић

Редовни професор

др Саја Косановић

Ванредни професор

др Велимир Стојановић

Доцент

др Дијана Милашиновић Марић

Доцент

др Мирко Грбић

Доцент

Шеф катедре за пројектовање и урбанизам

др Душан Томановић

Доцент

др Јулија Алексић

Доцент

др Ружица Божовић

Доцент

мр Јасмина Лукић

Асистент

Мирјана Милетић

Асистент

др Небојша Гаџић

Асистент

Марија Павличић

Асистент

Марија Стаменковић

Асистент

Оливера Лекић

Асистент