ШЕФ КАТЕДРЕ

др ЕМИН МЕМОВИЋ

редовни професор, шеф катедре


Др Емин Мемовић је рођен 10.09.1961.год. Стекао је звање редовног професора 2005. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Геологија. На позицији Шефа Катедре за рударство налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Љубинко Савић

Редовни професор

др Емин Мемовић

Редовни професор

Шеф катедре за рударство

др Благоје Недељковић

Редовни професор

др Миленко Петровић

Редовни професор

др Миљан Јакшић

Ванредни професор

мр Дарко Дрманац

Асистент