ШЕФ КАТЕДРЕ

др ДУШАН ЂУРЂЕВИЋ

ванредни професор, шеф катедре


Др Душан Ђурђевић је рођен 12.07.1960. год. Стекао је звање ванредног професора 2011. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Електромагнетика. На позицији Шефа Катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику налази се од 01.10.2015. год..

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Душан Ђурђевић

Ванредни професор

Шеф катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

др Синиша С. Илић

Ванредни професор

др Ненад Јовановић

Ванредни професор

др Дарко Вучковић

Ванредни професор

др Јулијана Лекић

Доцент

Драгана Радосављевић

Асистент

Бранко Гвоздић

Асистент

Драгиша Миљковић

Асистент