ШЕФ КАТЕДРЕ

др ШЕФИК БАЈМАК

редовни професор, шеф катедре


Др Шефик Бајмак је рођен 18.09.1953. год. Стекао је звање редовног професора 2008. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Термотехника и термоенергетика. На позицији Шефа Катедре за термотехнику и термоенергетику налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Кемал Тахирбеговић

Редовни професор

др Шефик Бајмак

Редовни професор

Шеф катедре за термотехнику и термоенергетику

др Драган Калаба

Ванредни професор

др Милан Ђорђевић

Доцент

мр Дејан Анђелковић

Асистент

Иван Каличанин

Асистент