ШЕФ КАТЕДРЕ

др АНДРЕЈА ТОДОРОВИЋ

редовни професор, шеф катедре


Др Андреја Тодоровић је рођен 27.11.1950. год. Стекао је звање редовног професора 2011. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, у научној области Електрохемија. На позицији Шефа Катедре за технологију налази се од 01.10.2015. год.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Милан Бараћ

Редовни професор

др Андреја Тодоровић

Редовни професор

Шеф катедре за технологију

др Душко Минић

Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

др Милутин Милосављевић

Ванредни професор

др Љубинка Дражевић

Доцент

др Дејан Гурешић

Ванредни професор

др Светомир Милојевић

Ванредни професор

др Смиљана Марковић

Ванредни професор

др Љиљана Бабинцев

Доцент

др Светлана Белошевић

Доцент

др Милена Премовић

Доцент

др Марија Јаначковић

Асистент