Ерасмус + пројекат едукације о управљању воденим ресурсима на Западном Балкану:

РАЗВОЈ МАСТЕР КУРИКУЛУМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДЕНИМ РЕСУРСИМА (SWARM)

 

број пројекта: 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

трајање пројекта: 15.11.2018 – 14.11.2021

 

ПРОЈЕКТНИ КОНЗОРЦИЈУМ

Координатор

 • Универзитет у Нишу

Партнерске установе из земаља Западног Балкана

 • Универзитет у Новом Саду
 • Универзитет у Приштини са привременим седиштетм у Косовској Митровици
 • Универзитет у Сарајеву
 • Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару
 • Висока техничка школа струковних студија у Урошевцу са привременим седиштем у Лепосавићу
 • Универзитет у Црној Гори
 • Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине”

Партнерске установе из земаља Европске Уније

 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU, AUSTRIA)
 • Norwegian University of Life Sciences (NMBU, NORWAY)
 • Aristotle University of Thessaloniki (AUTh, GREECE)
 • University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy  (UACEG, BULGARIA)
 • University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering (UNIRIFCE, CROATIA)
 • Universidade de Lisboa (UL, PORTUGAL)

 

SWARM ПРОЈЕКАТ

Један од највећих изазова животне средине и одрживости 21. века је очување и обезбеђивање најдрагоценијег ресурса – воде. Вода као основни ресурс укључен у функционисање различитих сектора захтева иновативан, интердисциплинарни, структурални и прекогранични приступ – јаку координацију и сарадњу између земаља и сектора. Пажљиво управљање овим ограниченим ресурсом је хитно због бројних статистичких чињеница.

Земље Западног Балкана требале би пре свега развити нове или побољшати постојеће образовање у овој области, повећати техничке капацитете и остварити стварање ефикаснијих система у области управљања водним ресурсима.

 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта је едукација експерата за управљање водним ресурсима на Западном Балкану у складу са националним и ЕУ политикама.

Посебни циљеви пројекта су:

 • Унапредити ниво компетентности и вештина у високошколским установама кроз развој нових и иновативних мастер програма у области управљања водним ресурсима (ВРМ) у складу са Болоњским захтевима и националним стандардима акредитације до октобра 2021.
 • Креирати и имплементирати седам нових и савремених лабораторија у партнерским високим установама у сарадњи са ЕУ партнерима до новембра 2019. године.
 • Развити и имплементирати LLL курсеве за сектор вода у складу са директивом ЕУ о водама до јануара 2021. године.

KICK-OFF MEETING

Kick-off meeting је одржан 20-21-ог децембра 2018. године, на Универзитету у Нишу.

Мониторинг посета је одржана 20. марта 2019. године у просторијама Факултета техничких наука.