Жедни сте знања

Интересује вас архитектура

Савладајте вештине из следећих научних области: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура; Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа; Визуелне комуникације и архитектонска графика; Урбанизам и просторно планирање; Архитектонско конструктерство; Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда; Технологија грађења, инсталације и менаџмент; Геометрија и архитектонске форме.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршену средњу четворогодишњу школу и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из математике и слободног цртања у просторијама факултета.

УПИС

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије на одговарајућем студијском програму у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ЕСПБ.

УПИС