Жедни сте знања

Интересују вас грађевинске науке

Савладајте вештине из следећих научних области: Грађевински материјали; Бетонске конструкције; Металне, дрвене и зидане конструкције; Зградарство; Информационе технологије у грађевинарству; Хидротехника са водопривредом; Менаџмент и технологија грађења; Планирање, пројектовање и грађење путева.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршену средњу четворогодишњу школу и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из математике у просторијама факултета.

УПИС

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије на одговарајућем студијском програму у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ЕСПБ.

УПИС