Жедни сте знања

Интересује вас заштита животне средине

Савладајте вештине из следећих научних области: Инжењерство заштите животне средине; Геологија и заштита вода; Опасне и експлозивне материје; Управљање пројектима и заштита од рударских активности.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршену средњу четворогодишњу школу и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из математике у просторијама факултета.

УПИС

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије на одговарајућем студијском програму у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ЕСПБ.

УПИС