Садржај
•    Опште о лабораторији
•    Опрема
•    Особље лабораторије

Опште о лабораторији
Лабораторија за Хемијско инжењерство је организациона јединица катедре за Технолошко инежењерство. Служи за експериментални рад студената са Технолошког инжењерства и Инжењерства заштите животне средине. Као потврда успешног рада су многи радови који су излагани на студентским скуповима и конференцијама.  Успешни рад у лабораторији резултира и већи број дипломских и мастер радова који су проистекли из рада у њој.

Опрема
–    Апаратура за испитивање хидродинамике течних флуида – обухвата проверу режима струјања (извођење Рејнолдсовог експеримента) и одређивању подужних и масених отпора различитих елемената цевовода, као и проверу протока и одређивању коефицијената пригушне плоче и Вентури мерила.
–    Апаратура по Clevenger-у – служи за хидродестилацију етарског уља из различитих биљних сировина, користи се за експерименталне вежбе везане за хидродестилацију и експериментални рад при изради дипломских радова из области дестилације.

Oсобље лабораторије
Проф. др Светомир Милојевић
Проф. др Милутин Милосављевић
Миљана Марковић