Лабораторија за органску и аналитичку хемију

Садржај:
• Опште о лабораторији
• Опрема
• Понуда услуга
• Научно-истраживачки радови
• Особље лабораторије
• Хемијски магацин

Опште о лабораторији

Лабораторија за органску и аналитичку хемију постоји у оквиру студијских програма: Технологија и Инжењерство зажтите животне средине и заштите на раду. Намењена је извођењу експерименталних вежби на предметима из ужих научних области: Органска и Аналитичка хемија. Поред ове намене лабораторија је отворена за рад на појединачним пројектима који обухватају хемијска испитивања животне средине као и појединачне анализе узорака.
Ова лабораторија може да пружи неке анализе узорака отпадних, површинских и подземних вода, земљишта, седимената, муљева и биљног материјала, алкохолних и безалкохолних пића.
Рад ове лабораторије је доста везан и за производњу етеричних уља као и за испитивања у вези са ремедијацијом и проценом ризика што представља јединствени изазов због сметњи при одређивању а при чему су потребне ниске границе детекције.
Лабораторија за органску и аналитичку хемију има тим људи који разрађују оптималну стратегију узорковања и анализе од узимања узорака па до жељених резултата, и сопствени магацин хемијских супстанци.
Потврда успешности рада ове лабораторије су многи научни радови објављени на националном и међународном нивоу, дипломски, мастер као и један докторски рад.
Поред сарадње која се остварује са студентима и особљем факултета, можемо се похвалити и изузетном сарадњом са свим хемијским и технолошким факултетима у земљи.

Опрема

Лабораторија за органску и аналитичку хемију располаже следећом опремом:
• Дигитална аналитичка вага, Denver Instruments, TB-224A, Max 220 g d-0,0001 g, Min 0,01 g e-0,001 g,
• Aналитичка вага, TEHTNICA Železnik,
• Consort NV, C931, pH 0-14, mV ±1000 mV, 0-100 mS/cm, 0-100 ºC,
• Ручни pH метар, EXTECH Instriments, pH 0-14, 0-100 ºC, ISPECTED Serial No 844917,
• Лабораторијски pH метар, COPENHAGEN,
• Водено купатило, Novo Lab d.o.o. Beograd,
• UV купатило,
• Калоте,
• Дестилациони апарат,
• Water purification system, MILLITEST, Beograd Simplicity 185, Millipore, Sims 5V 000,
• Сонда за узорковање воде, Danska,
• Сонда за узорковање земљишта, Danska,
• Спектрофотометар, Grama Libero, UV 9200 UV/VIS, 190-1100 nm
• Сушнице, Novo Lab d.o.o. Beograd ViMS Elektronik,
• Анализатор М1, Simetry.
• Кипов апарат.

Понуда услуга

Поред изузетне сарадње и едукације кадрова лабораторија за органску и аналитичку хемију нуди и неке од следећих услуга:
• консултантске услуге,
• лабораторијске услуге,
• одређивање тврдоће воде,
• одређивање карбоната у земљишту,
• одређивање влажности,
• одређивање киселина у винима,
• одређивање шећера у винима,
• екстракције уља нане, клеке, камилице, поморанџе,…
• волуметријско одређивање хлорида и сулфата,
• одређивање садржаја тешких метала у узорцима,
• припрема узорака,
• обраде експерименталних података.

Научно-истраживачки радови

Увид у научно-истраживачке радове настале у овој лабораторији можете погледати у личном картону запосленог кликом на линк запосеног у делу ОСОБЉЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ.

Особље лабораторије

Проф. др Смиљка Милисављевић
Доц. др Љиљана Бабинцев
Др Данијела Илић Коматина
Воjислав Дражевић
Ангелина Утвић