I конкурсни рок за 2016/17.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, расписује ПРВИ КОНКУРС за упис студената на мастер академским студијама школске 2016/17. године. Мастер академске студије трају једну годину и њиховим завршетком стиче се 300 ЕСПБ бодова.

Укупно

194
194
  • буџет 104
  • самофинансирање 90

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од ______. до ______. 2016. године

Упис кандидата вршиће се на следећим студијским програмима

Архитектура

19укупно
19укупно
  • 14
  • 5

Грађевинско инжењерство

23укупно
23укупно
  • 18
  • 5

Електротехника и рачунарство

30укупно
30укупно
  • 10
  • 20

Заштита животне средине

28укупно
28укупно
  • 21
  • 7
Услови конкурса

Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили основне академске студије на одговарајућем студијском програму у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ЕСПБ.

Пријављивање кандидата вршиће се ________. 2016. год.

Упис студената

Упис кандидата вршиће се од _____. до _____. 2016. год.

Школарина
самофинансирајући
страни држављани