Списак међународних пројеката

 

  1. ТЕМПУС пројекат: Development of Training Network for Improving Education in Energy Efficiency, бр. Пројекта 530379-TEMPUS-1-2012-1-LV-TEMPUS-JPCR, (Успостављање мреже за обуку за побољшање образовања у области енергетске ефикасности)

https://e-energy.rtu.lv/

Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић

 

  1. ТЕМПУС пројекат: Restructuring of Study Programme in Architecture toLong-cycle integrated Master in line with EU standards, бр. пројекта 530440-TEMPUS-1 2012-1-XM-TEMPUS-JPCR, (Реструктуирање студијског програма Архитектуре у интегрисан мастер програм у складу са стандардима ЕУ).

http://ftnkm.rs/category/oglasna_tabla/projekti/tempus/tempus_architecture/

Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, доц. др Саја Косановић

 

  1. ERASMUS + CBHE K2: Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments (KLABS), бр. пројекта 561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP, (Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине).

www.klabs.pr.ac.rs

Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, др Саја Косановић

 

  1. ERASMUS + CBHE K2: Digital Broadcasting and Broadband Technologies (DBBT), бр. пројекта 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP, Успостављање студијског програма – дигитално емитовање и широкопојасне технологије (мастер студије).

https://dbbt.pr.ac.rs/

Координаторски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Синиша Илић

 

  1. ERASMUS + CBHE K2: Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk), бр. пројекта 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, (Развој мастер курикулума за превенцију и управљање природним катастрофама у региону Западног Балкана).

http://www.natrisk.ni.ac.rs/

Координаторски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић

 

  1. ERASMUS + CBHE K2: Eletrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND), бр. пројекта 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP, (Тржишта електричне енергије и инжењерско образовање).

http://elemend.ba/

Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић.

 

  1. ERASMUS + CBHE K2: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF), бр. пројекта 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP (Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз модернизацију и развој наставног плана и програма основних и мастер студија).

https://trafsaf.pr.ac.rs/

Координаторски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић.

 

  1. ERASMUS + CBHE K2: Development of a Master Curriculum for Water Resources Management (SWARM), бр. пројекта 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, (Развој мастер курикулума за управљање воденим ресурсима).

http://www.swarm.ni.ac.rs/

Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, др Јелена Ђокић.

 

Пројекти одобрени у позиву EACEA 2019. године:

 

  1.  ERASMUS + CBHE K2: Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms (SMARTEL), бр. пројекта 618534-EPP-1-2O2O-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP (Унапређење наставног процеса кроз развој мултимедијалне платформе за учење и паметних учионица)

Координаторски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Синиша Илић.

 

  1. ERASMUS + CBHE K2: Knowledge triangle for a low carbon economy (KALCEA) бр. пројекта 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP (Троугао знања за економију носке емисије CO2).

 

Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић.