Конкурсни рок за 2018/19.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, расписује КОНКУРС за упис студената на специјалистичким студијама Одрживост и отпорност грађене средине школске 2018/19. године. Специјалистичке академске студије Одрживост и отпорност грађене средине трају једну годину.

Укупно

16
16
 • буџет 0
 • самофинансирање 16

 КОНКУРСНИ РОК траје од 25-ог септембра 2018. године

Услови конкурса

На студијски програм специјалистичких академских студија могу се уписати: лица која имају завршене мастер академске студије архитектуре, грађевинског, електротехничког, машинског или технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине, са остварених најмање 300 ЕСПБ бодова, и лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме из области архитектуре, грађевинског, електротехничког, машинског или технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине.

Пријављивање кандидата

Кандидати приликом пријаве на конкурс уз ПРИЈАВНИ ЛИСТ подносе следећа документа:

 • Оверене фотокопије диплома о завршеним студијама
 • Фотокопију личне карте,
 • Уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија
 • Биографију са академским и професионалним искуством и препорукама
 • Мотивационо писмо у којем аргументују своје интересовање за студијски програм,
  описују радно искуство, односно претходно стечена знања, вештине и компетенције,
  план развоја каријере, и друге релевантне чињенице
 • Доказ о уплати накнаде за трошкове у вези са спровођењем Конкурса
Начин рангирања

Редослед (ранг листа) кандидата за упис на специјалистичке академске студије Одрживост и отпорност грађене средине на Факултету техничких наука у Косовској Митровици се утврђује на основу:

 • просечне оцене остварене на претходним академским студијама (максимално 55 поена),
 • просечне оцене остварене током претходних студија на предметима који припадају областима студијског програма специјалистичких академских студија (максимално 15 поена),
 • времена студирања на претходним студијама (максимално 5 поена),
 • садржаја биографије (максимално 15 поена),
 • мотивационог писма (максимално 10 поена).

У случају да више кандидата остваре исти број поена при евалуацији, Kомисија за упис организује интервју са појединачним кандидатима ради коначне провере способности које одговарају студијском програму, односно ради коначног одлучивања о пријему на студије. Право на упис стичу кандидати који су на ранг листи рангирани у оквиру броја утврђеног за упис. Страни држављани могу се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављани.

Школарина
самофинансирајући